Nyerj egy BESTSELLER műkarácsonyfát 3D Himalájai Borókafenyőt!

❗️❗ ️ ❗ FIGYELEM NYEREMÉNYJÁTÉK ️❗ ️ ❗ ️ alegkeresettebb

fenyőfáért az elmúlt évben –

3D Himalájai Borókafenyő 210cm▶▶▶ ??.

Csak 4 feltételt szükséges teljesíteni és részt vehetsz a nyereményjátékban:

✅1. Kövesd a karacsonyfavilag.hu FB rajongói oldalát

✅2. Lájkold ezt a posztot

✅3. Kommentben jelöld meg 3 barátodat, akik szintén szeretnék megnyerni ezt a csodálatos fát

✅ 4.  Oszd meg ezt a bejegyzést NYILVÁNOSAN a profilodon.

 A NYEREMÉNYJÁTÉK 2020. október 11-ig tart és a következő napon lesz kiértékelve a webáruház FB oldalán.

Ha kisorsolunk, és nem felelsz meg a nyereményjáték mind a négy feltételének, akkor nincs szerencséd, ? ♀️ és tovább sorsolunk…

⚠️⚠️⚠️ FIGYELEM ⚠️⚠️⚠️

A nyereményjáték teljes szabályzata a következő weboldalunkon tekinthető meg: https://karacsonyfavilag.hu/versenyek-es-akciok/

Nyerj egy BESTSELLER műkarácsonyfát 3D Himalájai Borókafenyőt!

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYAI:

“Nyerj bestseller műkarácsonyfát 3D Királyi lucfenyőt”

A nyereményjáték szabályzata az egyetlen kötelező erejű dokumentum, amely részletesen meghatározza a nyereményjáték szabályait úgy, hogy pontosan és világosan meghatározzák a verseny feltételeit.

I. Nyereményjáték meghirdetője:

A nyereményjáték meghirdetője:

WOCHT s.r.o.

Pribinova 923/25

Bošany 956 18

Statisztikai számjel: 50186965

Közösségi adószám: SK2120200874

Trencséni Kerületi Bíróság

Szakasz: Kft. bejegyzés 33233/R

(továbbiakban: „a Kihirdető“)

II. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték meghatározott időszaka,

2020.09.20-tól 2020.10.11-ig .

A nyertes kisorsolására a nyereményjáték végét követő napon –2020.10.12-én kerül sor a VOCHT s.r.o. székhelyében.

III. A nyereményjáték résztvevői

A nyereményjáték “Nyerj ÚJDONSÁGOT műkarácsonyfát – 3D Himalájai Borókafenyőt ” résztvevői azon 18 év felettiek lehetnek, akiknek Szlovákiában, Magyarországon és a Cseh Köztársaságban (a továbbiakban: “versenyző” vagy “résztvevő” ) van állandó lakhelyük, és akik megosztják a Facebook karacsonyfavilag.hu oldal posztját.

https://www.facebook.com/karacsonyfavilag  a nyereményjáték ideje alatt a meghatározott szabályok szerint (IV. pont).

Mindazok, akik megfelelnek ezeknek a feltételeknek, automatikusan bekerülnek a sorsolásba. Egy nyertes kerül kisorsolásra.

IV. A nyereményjáték szabályai

A nyereményjátékban való részvétel feltételei

1. A nyereményjátékban csak a III. pontban feltüntetett személyek vehetnek részt.

2. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő egyetért adatai feldolgozásával és azok nyilvánosságra hozatalával ezen szabályzat szerint.

3. A nyereményjátékban rész vehet minden olyan személy, aki a nyereményjáték ideje alatt a III. pontja szerint megfelel a nyereményjátékban való részvétel minden feltételének:

a) Megosztja a karácsonyfavilág FB oldalának bejegyzését – nyilvánosan

b) „Kedveli“ a karácsonyfavilág FB oldalát – rajongó lesz

c) Megjelöl 3 ismerősét, akik szintén szeretnék megnyerni ezt a karácsonyfát

d) Követni kezdi (FOLLOW) a karácsonyfavilág FB oldalát

V. A nyereményjáték nyereményei

A nyereményjáték győztese nem pénzbeli díjat nyer:

Műkarácsonyfa 3D Himalájai Borókafenyő 210cm

VI. A nyereményjáték eredményhirdetése

1. A nyereményjáték kisorsolására a nyereményjáték végét követő napon kerül sor és a nyertesek a szabályzatnak megfelelően FB üzenetben  és a karacsonyfavilag FB oldalán nyilvánosan közzétett formában lesznek értesítve a nyereményről- https://www.facebook.com/karacsonyfavilag

2.  A nyereményjáték Meghirdetője a nyeremény értékéről értesíti a nyertest a módosított 595/2003 sz. törvénygyűjtemény 8 §-a (10) bekezdésének alapján.

3. A jövedelemadóról szóló módosított 595/2003 sz. törvénygyűjtemény 9. §-a (2) bekezdésének m) pontja alapján a nem pénzbeli nyeremény jövedelemadó köteles.

2. A jövedelemadóról szóló módosított 595/2003 sz. törvénygyűjtemény 9. §-a (2) bekezdésének m) pontja alapján a 350 €-t meg nem haladó nem pénzbeli nyeremény mentes a jövedelemadó alól.

3. A nyereményről a nyertest üzenetben értesítik és ezt követően 2020. október 24-ig érvényes foglalást hoz létre.

4. A kihirdetőnek jogában áll nem átadni a fíjat, abban az esetben ha a nyertes nem felelt meg ezen szabályok néhány rendelkezésének vagy megsértette azokat.

V. A 122/2013 sz. adatvédelmi törvény alapján a Résztvevő  beleegyezik az adatok nyilvánosságra hozásával, mégpedig a keresztnév, vezetéknév közzétételével a nyereményre vonatkozó információk kihirdetésének céljából a https://www.facebook.com/karacsonyfavilag  Facebook oldalon valamint a nyeremény elküldésének céljából a keresztnév, vezetéknév, cím, tel. szám, e-mail megadásába.

A beleegyezés a WOCHT s.r.o.-val fennálló szerződéses kapcsolat időtartamára érvényes. Az ezen cikk szerinti beleegyezés a nyereményjáték Meghirdetőjének küldött írásbeli értesítéssel visszavonható.

VI. A nyereményjáték Meghirdetőjének joga a nyereményjáték szabályzatának módosítására és a nyereményjáték visszavonására.

1. A nyereményjáték Meghirdetője fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a nyereményjáték szabályait és a nyereményjáték visszavonásának jogát.

2. A nyereményjáték szabályzatának tényleges megváltoztatása vagy a nyereményjáték visszavonása érdekében a nyereményjáték kihirdetőjének kötelessége a módosítást vagy a törlést közzétenni aaz facebook közösségi oldalán https://www.facebook.com/karacsonyfavilag

VII. Záró rendelkezések

1. Ez az szabályzat a nyereményjáték kihirdetésének napján lép hatályba harmadik személyekkel szemben. Eddig az ideig a nyereményjáték meghirdetője egyoldalúan módosíthatja, kiegészítheti a szabályzat egyes rendelkezéseit anélkül, hogy betartaná ezen szabályok VI. pontjában feltüntetett feltételeket.

2. A nyereményt/ díjat nem lehet bíróságon keresztül igényelni.

3. A nyereményjátékban rész vevő személyek feltétel nélküli hozzájárulásukat fejezik ki az szabályzat kötelező jellegével.

4. Ellentmondás esetén a szabályzat rendelkezései és a nyereményjátékra vonatkozó promóciós anyagok között, vagy az ezen alapokmány értelmezésével vagy a promóciós anyagokkal kapcsolatos kétértelműségek esetében az alapszabály vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A nyereményjátékból vagy a vele kapcsolatosan kialakult viták esetén a nyereményjáték résztvevői és a Meghirdetői vállalják, hogy azokat tárgyalással és megállapodással oldják meg.

6. Mindenhol, ahol a játékot megemlítik ebben a szabályzatban, magában foglalja a nyereményjátékot és fordítva.

7. A szabályzatot közzétették a https://www.facebook.com/karacsonyfavilag oldalon

Kelt Bošanyban, 2020. október 20-án